• SECURE ONLINE SHOPPING
  Betalen bij BlackBoxPublishers.com is altijd veilig; via PayPal, iDEAL of Credits voer je je gegevens via onze beveiligde SSL-procedure probleemloos in.
 • WORLDWIDE SHIPPING
  Wij versturen je bestellingen wereldwijd. De verzendkosten worden automatisch berekend naar het gewicht van je bestelling.
 • SAVE MONEY BUY CREDITS
  Koop credits om publicaties te bestellen. Je kunt hiermee besparen op je aankopen tot maar liefst 25%.

Fitness & Financiën

Door: Hans Dekker

Prijs: € 49.95

Financieel management is cruciaal voor het realiseren van een winstgevende en succesvolle onderneming. De fitnessbranche heeft de afgelopen jaren een turbulente periode meegemaakt. Echter was er nauwelijks inzicht in het rendement van ondernemingen in de fitnessbranche, maar daar is verandering in gekomen!

In samenwerking met de Rabobank is er een uniek onderzoek gestart omtrent de financiële situatie van fitnessondernemingen in 2018.

Wat kan je verwachten van het boek?

Het boek geeft inzicht en antwoord op vragen met betrekking tot de financiële situatie van een fitnessclub.

 • Wat is belangrijk bij het maken van een onderne­mingsplan?
 • Hoe krijg ik mijn investeringen gefi­nancierd?
 • Hoe houd ik een vinger aan de pols?
 • Welke kengetallen moet ik verzamelen?
 • Hoe houd ik inzicht in de financiële situatie van mijn onderneming?
 • Hoe kan ik tijdig ingrijpen bij een mogelijk probleem?
 • Met welke trends dien ik rekening te houden?

Het is een handboek geworden dat op verschil­lende momenten in de levenscyclus van de on­derneming een rol kan spelen. Vóór de start bij het maken van het businessplan, tijdens de be­drijfsvoering bij het vaststellen van de resulta­ten en tussentijdse overzichten, en ook bij de bedrijfsoverdracht of de bedrijfsbeëindiging, als hulp bij het waarderen van de club.

Hoofdstuk 1 heeft als onderwerp het financieel management van fitnessondernemingen. Thema’s die uitgelegd worden zijn o.a. financiële rapportages, werkkapitaal, financiering van fitnesscentra, financieringsmogelijkheden en leencapaciteit.

Hoofdstuk 2 gaat over financieel management in de praktijk: zelf doen of uitbesteden? Wat moet je weten?

Hoofdstuk 3 bespreekt verschillende momenten in de levenscyclus van fitnessondernemingen en verschillende momenten in een jaarplanning zoals. Er wordt stil gestaan bij het opstellen van een jaarrekening, prognoses, waarden en eventuele beëindiging (faillissement).

Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de financiële kengetallen in de fitness sector. Dit geeft mogelijkheden tot benchmarken. Het vergelijken van kengetallen is cruciaal om een leerproces in jouw bedrijf op gang te brengen. Je kunt intern benchmarken door je budget te vergelijken met jouw actuele cijfers. Middels dit boek kun je ook extern benchmarken. Wat zijn jouw kengetallen in vergelijking met cijfers van andere fitnessclubs en soortgelijke sectoren.

Hoofdstuk 5 gaat over financiële toekomst van de fitness branche: trends en verwachtingen. Interview met experts van Rabobank, SNS bank en Kentrium.  

Doelgroep

Dit handboek is geschreven om fitness ondernemers en managers te helpen en on­dersteunen bij de uitvoering van het financieel management van hun club. Tevens is het een leerboek voor studenten in de fitness branche die zich dit vakgebied eigen willen maken.

Auteurs

Hans Dekker is accountant en voormalig sector­hoofd bij Rabobank Nederland. Peter Wolfhagen is bewegingswetenschapper en auteurs van di­verse publicaties. Jan Middelkamp is onderzoe­ker en ondernemer.

 • Aantal pagina's: 130
 • Levertijd: 3 werkdagen
 • Type: Boeken
 • Gerelateerde publicaties: Fitness Markt en Trend Rapport 2014 - 2016 - 2018
 • Taal: Nederlands
 • Categorieën: Management
 • Bindwijze: Hardcover