Albert Buisman

Na de kweekschool van 1963-1970 Klinische Pedagogiek gestudeerd aan de universiteit te Utrecht (U.U.). Deze studie gecombineerd met diverse werkkringen in het onderwijs. Van 1970-1988 gewerkt als wetenschappelijk medewerker, later hoofddocent bij de vakgroep Wijsgerige en Historische Pedagogiek aan de U.U.

Vanaf 1975-1983 projectleider van het Project Praktische Pedagogiek (P3), een onderzoeks– en ontwikkelingsproject om het onderwijs in de pedagogiek en onderwijskunde op Pedagogische Academies te vernieuwen.

Van 1988-2007 coördinator van een doctoraal specialisatie Sport, Bewegen en Beleid (SBB) ook weer bij de studierichting Pedagogiek.

Onderzoeksthema’s waren o.a. waarden en normen in de sport, het kinderperspectief in de sport, fair play in het jeugdbeleid. Op dat laatste thema aan de universiteit van Tilburg gepromoveerd. Opgenomen in de “Hall of fame” van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de U.U.

Recente producten