• SECURE ONLINE SHOPPING
  Pay at BlackBoxPublishers.com is always safe; via PayPal, iDEAL or Credits enter your information through our secure SSL-problem-free in procedure.
 • WORLDWIDE SHIPPING
  We ship your orders worldwide. The shipping costs are automatically calculated by the weight of your order.
 • SAVE MONEY BUY CREDITS
  Buy credits to publications to order. You can save up to 25% on your purchases.

EuropeActive's Essentials of Motivation and Behaviour Change

By: Jan Middelkamp

Price: € 49.95

When do you exercise enough?

Exercise is medicine! But are people moving enough? And for how long? Today there is an unlimited amount of evidence that physical activity and exercise are beneficial for health. Nevertheless, an important question is whether people take this 'drug' (regularly) enough to achieve its various health-related benefits.

Research shows that about 50% of all people stop a sports program within the first six months. For this reason, motivation and behavioural change are crucial topics. It is necessary to help people stick to a sports program (in any form). But it's not all about regular exercise. Motivation and behavioural change are also important topics for a healthier diet and for learning a healthy lifestyle in general.

Behavioural change

The book presents a wide variety of strategies and practical tools based on multiple theories and frameworks. Ten chapters cover exercise, nutrition and lifestyle topics, as well as special topics such as the role of technology in supporting motivation and behavioural change, and customer service & communication.

This book supports fitness, health and sports professionals to get more people moving more often.

This book is intended for personal trainers, fitness instructors, group fitness instructors, physiotherapists, nutrition coaches, sports coaches and many more professionals who want to support their clients or members in behavioural change.

Summary in Dutch below, Nederlandse samenvatting

Wanneer beweeg je genoeg?

Bewegen is medicijn! Maar nemen mensen het medicijn? En voor hoe lang? Tegenwoordig is er een onbeperkte hoeveelheid bewijs dat fysieke activiteit en lichaamsbeweging gunstig zijn voor de gezondheid. Desondanks is een belangrijke vraag of mensen dit medicijn (regelmatig) genoeg nemen om de verschillende gezondheid gerelateerde voordelen te behalen.
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 50% van alle mensen in de eerste zes maanden stoppen met een sport programma. Om deze reden zijn motivatie en gedragsverandering cruciale onderwerpen. Het is noodzakelijk om mensen te helpen zich aan het sport programma (in welke vorm dan ook) te houden. Maar het gaat niet alleen om bewegen en regelmatig sporten. Motivatie en gedragsverandering zijn ook belangrijke onderwerpen om gezonder te eten en een gezonde levensstijl in het algemeen aan te leren.

 

Gedragsverandering

In het boek worden een breed scala aan strategieën en praktische hulpmiddelen gepresenteerd op basis van meerdere theorieën en kaders. In tien hoofdstukken worden onderwerpen over oefening, voeding en leefstijl besproken, maar ook speciale onderwerpen zoals de rol van technologie ter ondersteuning van motivatie en gedragsverandering, en klantenservice & communicatie.

Dit boek ondersteunt fitness-, gezondheids- en sportprofessionals om meer mensen, vaker in beweging te krijgen.

Dit boekt is bedoeld voor personal trainers, fitnessinstructeurs, groepsfitnessinstructeurs, fysiotherapeuten, voedingscoaches, sportcoaches en nog veel meer professionals die hun klanten of leden willen ondersteunen in gedragsverandering.

Let op: Dit boek is in de Engelse taal geschreven!

 • Amount of pages: 200
 • Deliverytime: 3 working days
 • Type: Books
 • Related products: Coaching van trainingsgedrag in fitness en sport, Motiveren en coachen van gezond gedrag, The transtheoretical model of behaviour change and exercise behaviour in fitness clubs
 • Language: English
 • Binding method: Hardcover